انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

معرفی دانشکده
این دانشکده در سال 1365 تاسیس گردید. از سال 1374 به طور مستقل فعالیت خود را شروع نموده که از قدیمیترین رشته های دانشکده، رشته‌های زیست شناسی و زمین شناسی می باشد .
از سال 1372 تا 1373 اولین مقطع کارشناسی ارشد مربوط به رشته زیست شناسی – ژنتیک تصویب و راه اندازی گردید و در سال 1374 نیز رشته های بیولوژی دریا – فیزیک دریا و ریاضی تاسیس گردید.
این دانشکده در سال 1374 در مقطع دکتری رشته ریاضی دانشجو پذیرش داشته است و در سال 1382 در مقطع کارشناسی در دو رشته زیست شناسی عمومی و زیست شناسی گیاهی دانشجو پذیرش داشته است و هم اکنون این دانشکده در 3 مقطع تحصیلی دکتری ، کارشناسی ارشد، کارشناسی و جمعاً در 54 رشته و گرایش تحصیلی و با 1790 نفر دانشجو فعالیت خود را در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی ادامه میدهد.


ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی : پرویز آبرومندآذر
رشته تحصیلی : شیمی تجزیه 
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه : دانشیار