معرفی دانشکده علوم پایه

علوم پایه دربرگیرنده مجموعه علومی است که به بررسی بنیادین پدیده‌ها (ماهیت، قوانین و روابط حاکم بین آنها) می‌پردازد. به عبارتی دیگر علوم پایه، زیربنای اصلی سایر دانش‌ها محسوب می‌شود. از بارزترین این علوم می‌توان به ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، و علوم زمین اشاره کرد.

دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات در مهرماه سال ۱۳۸۱ افتتاح شده است. در حال حاضر این دانشکده با ۹ گروه تخصصی دربرگیرنده ۱۰۱ رشته گرایش شامل ۳۴ گرایش در مقطع دکتری، ۵۷ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۰ گرایش در مقطع کارشناسی، به تربیت و آموزش متخصصان علوم پایه مورد نیاز کشور می‌پردازد.

این دانشکده علاوه بر ارائه خدمات به رشته‌های پایه خود (ریاضیات، فیزیک و شیمی)، دروس پایه سایر دانشکده‌های واحد را نیز برنامه‌ریزی و مدیریت می کند. این موضوع تقریباً معادل با برنامه ریزی (معرفی استاد، برگزاری و نظارت) حدود ۲۰۰ کلاس آموزشی در هر نیمسال است.