معرفی دانشکده

۱- تغییربرنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دانشکده علوم پایه (برد آموزشی)
۲- به منظور اطلاع از لیست واحدهای پیشنیاز مقطع کارشناسی ارشد
رشته های علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، علوم گیاهی، میکروبیولوژی،
علوم جانوری و بیوشیمی به برد آموزشی مراجعه شود.
۳- لیست دروس جبرانی دکتری
۴- اطلاعیه حذف و اضافه مقطع کارشناسی (برد آموزشی) 
ا ین دانشکده در سال ۱۳۶۵ تاسیس گردید. از سال ۱۳۷۴ به طور مستقل فعالیت خود را شروع نموده که از قدیمیترین رشته های دانشکده، رشته‌های زیست شناسی و زمین شناسی می باشد.
از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳ اولین مقطع کارشناسی ارشد مربوط به رشته زیست شناسی – ژنتیک تصویب و راه اندازی گردید و در سال ۱۳۷۴ نیز رشته های بیولوژی دریا – فیزیک دریا و ریاضی تاسیس گردید.
این دانشکده در سال ۱۳۷۴ در مقطع دکتری رشته ریاضی دانشجو پذیرش داشته است و در سال ۱۳۸۲ در مقطع کارشناسی در دو رشته زیست شناسی عمومی و زیست شناسی گیاهی دانشجو پذیرش داشته است و هم اکنون این دانشکده در ۳ مقطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و جمعاً در ۵۴ رشته و گرایش تحصیلی و با ۱۷۹۰ نفر دانشجو فعالیت خود را در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی ادامه میدهد.ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی: پرویز آبرومندآذر
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه: دانشیار