صفحه اصلی

قابل توجه دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ نگردیده اند: بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به مساعدت صورت گرفته و برای آخرین مرتبه زمان انتخاب واحد پایان نامه، تمدید پایان نامه، امتحان جامع و ثبت واحد درسی (در صورت داشتن مصوبه کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی دانشگاه و یا واحد) از تاریخ ۳۰/‏۰۲/‏۹۷‬ به مدت سه روز و به صورت حضوری تمدید گردیده است. لازم به ذکر می باشد در صورت عدم انتخاب واحد در نیم سال مذکور مطابق مقررات و آیین نامه های آموزشی اقدام خواهد شد.

 

با توجه به اینکه در نظر است در دانشکده علوم پایه، کانون فرهنگی تشکیل گردد، به این وسیله از دانشجویان فعال و خلاق که تمایل به همکاری و مشارکت با این کانون را دارند، خواهشمند است به اتاق ۳۲۶ واقع در طبقه سوم ساختمان علوم پایه (آقای ارندان) مراجعه نمایند. اداره امور فرهنگی و دانشجوی دانشکده علوم پایه