صفحه اصلی

قابل توجه کلیه دانشجویان هر سه مقطع

در صورتیکه به هر دلیلی نتوانسته اید در نیمسال جاری ثبت نام دروس / اخذ امتحان جامع / پایان نامه و تا تمدید پایان نامه انجام دهید از تاریخ ۰۷/‏۰۷/‏۹۷‬ تا ۱۲/‏۰۷/‏۹۷‬ از طریق سایت اقدام و در صورتی که موفق نشدید حضوراً به دانشکده مراجعه نمایید.

آموزش علوم پایه

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانشجویان محترم، ثبت نام نیمسال دوم ۹۷-۹۶ آغاز شده است، از دانشجویان تقاضا می شود به کارشناس مربوطه مراجعه کنند.

 

جدول زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 

دانشجویان محترمی که قصد دارند در شهریور ماه ۱۳۹۷ دفاع نمایند

لطفاً فایل‌های زیر را دانلود کنید

فایل یک

فایل دو