معرفی دانشکده

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید سال ۹۵:
۱- ‌به منظور اطلاع از عناوین دروس ارائه شده جهت انتخاب واحد به
برد آموزشی مراجعه شود.
۲- به منظور اطلاع از لیست واحدهای پیشنیاز مقطع کارشناسی ارشد
رشته های علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، علوم گیاهی، میکروبیولوژی،
علوم جانوری و بیوشیمی به برد آموزشی مراجعه شود.
۳- لیست دروس جبرانی دکتری
****قابل توجه دانشجویان جدید الورود سال ۹۵ **
دانشجویان ورودی سال ۹۵ دانشکده علوم پایه که نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نموده اند
می بایست با در دست داشتن مدارک ذکر شده در برد آموزشی جهت تطبیق مدارک و تشکیل پرونده فیزیکی طبق جدول زمانبندی مراجعه نمایند.
 
ا ین دانشکده در سال ۱۳۶۵ تاسیس گردید. از سال ۱۳۷۴ به طور مستقل فعالیت خود را شروع نموده که از قدیمیترین رشته های دانشکده، رشته‌های زیست شناسی و زمین شناسی می باشد.
از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳ اولین مقطع کارشناسی ارشد مربوط به رشته زیست شناسی – ژنتیک تصویب و راه اندازی گردید و در سال ۱۳۷۴ نیز رشته های بیولوژی دریا – فیزیک دریا و ریاضی تاسیس گردید.
این دانشکده در سال ۱۳۷۴ در مقطع دکتری رشته ریاضی دانشجو پذیرش داشته است و در سال ۱۳۸۲ در مقطع کارشناسی در دو رشته زیست شناسی عمومی و زیست شناسی گیاهی دانشجو پذیرش داشته است و هم اکنون این دانشکده در ۳ مقطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و جمعاً در ۵۴ رشته و گرایش تحصیلی و با ۱۷۹۰ نفر دانشجو فعالیت خود را در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی ادامه میدهد.ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی: پرویز آبرومندآذر
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه: دانشیار