اخبار تصویری

فرم درخواست حق التدریس دانشکده علوم پایه

افراد متقاضی لازم است ابتدا فرم را دانلود کنند و بعد از تکمیل فرم و ضمیمه کردن مستندات به مدیر آموزش، سر کار ‏خانم حسینی ارائه کنند. فرم ها توسط مدیر محترم گروه بررسی و نتیجه بررسی متعاقبا به متقاضیان اعلام ‏خواهد شد. بدیهی است ثبت نام در سایت ساجد و ساهم را بعد از تایید اولیه توسط دانشکده انجام خواهند ‏داد.‏

ادامه مطلب