فرمهای فرهنگی

قابل توجه اساتید، کارکنان و دانشجویان گرامی

اساتید، کارکنان و دانشجویان محترمی که طرح نامه هایی در حوزه های فرهنگی و غیره مانند سخنرانی، هنر، مشاوره، اردو و... را دارند می توانند طرح نامه های خود را طبق فایل پیوست به اداره امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پایه واقع در طبقه سوم شمالی ساختمان علوم پایه اتاق ۳۲۶ (آقای ارندان) تحویل نمایند. بدیهی است طرح نامه هایی که مورد تایید و اجرا قرار گیرد دارای امتیاز فرهنگی بوده و حق الزحمه ای نیز پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است طرح نامه های خود را حد اقل دو ماه قبل از اجرا می بایست تحویل نمایید. جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۴۴۲۶۵۱۰۰ داخلی ۳۲۲۴ تماس حاصل فرمایید.

با تشکر اداره امور فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم پایه

 

دانلود فرم طرح نامه خام

 

 

طرحنامه برنامه های پیشنهادی به شورای فرهنگی

فرم اسامی و مشخصات اعضا متقاضی تشکیل کانون دانشجویی فرهنگی هنری اجتماعی

اساسنامه کانون های دانشجویی فرهنگی هنری اجتماعی