مراحل انجام دفاع دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان دکتری:

به منظور انجام دفاع در نیمسال جاری لازم است دانشجویان گرامی موارد ذیل را به انجام برسانند:

۱. دریافت وضعیت تحصیلی از آموزش دانشکده تا تاریخ ۱۵ دی ماه ۹۶

۲. مراجعه به پژوهش و دریافت فرم های مجوز دفاع

۳. ارائه فرمهای تکمیل شده به همراه پرینت مقاله ISI دارای IF و پایان نامه

۴. آپلود فایل pdf پایان نامه در سیستم ثبت پروپوزال

۵. تایید مدیر پژوهشی دانشکده به همراه تایید اساتید راهنما و مشاور و مدیر گروه در سیستم ثبت پروپوزال

۶. دریافت نامه های داوران از پژوهش دانشکده

۷. تحویل جوابیه داوران به پژوهش دانشکده تا ۲۰ دی ماه

۸. تعیین تاریخ دفاع تا ۳۰ بهمن ماه

لازم به ذکر است که زمان های اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود.