اطلاعیه مهم در خصوص تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری