مدارک (آموزشی) لازم جهت فارغ التحصیلی همراه فرم تسویه حساب

۱. اصل و یک سری کپی پشت و روی کارت ملی

۲. اصل و یک سری کپی از صفحه اول شناسنامه و صفحه دوم شناسنامه های جدید و در صورت داشتن توضیحات از صفحه آخر شناسنامه (توضیحات شناسنامه)

۳. اصل و یک سری کپی از کارت پایان خدمت (جهت آقایان) یا برگه اعزام به خدمت و یا گواهی اشتغال به خدمت بدون غیبت اولیه

کپی تصویر شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت در یک صفحه گرفته شود.

۴. اصل و یک سری کپی از مدرک مقطع پایه

۵. اصل و دوسری کپی از ریزنمرات تائیدشده مقطع پایه (جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ریزنمرات تائیدشده سازمان مرکزی)

۶. سه قطعه عکس ۴ × ۳ تمام رخ از یک نگاتیو ترجیحاً رنگی

۷. اصل کارت دانشجویی که در زمان دریافت تسویه حساب باید به کارشناس محترم آموزش تحویل نمایید.

۸. اخذ دو عدد تمبر مالیاتی ۱۰۰۰۰ ریالی از بانک ملی

۹. اصل و دوسری کپی فیش بانکی به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰ ریال (معادل هفده هزار تومان) (برای دانشجویان کارشناسی ارشد) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

· دانشجویان قبولی آزمون قراردادی کارشناسی ارشد می بایست مبلغ ۱۷۰,۰۰۰ ریال علاوه بر مبلغ فوق واریز نمایند.

۱۰. اصل و دوسری کپی فیش بانکی به مبلغ ۲۹۰,۰۰۰ ریال (معادل بیست و نه هزار تومان) (برای دانشجویان دکتری) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ضمناً دانشجویانی که استخدام هیات علمی دانشگاه می باشند با ارائه اصل و دوسری کپی از آخرین حکم کارگزینی هیات علمی ردیف ۱۰ را نصف مبلغ واریز نمایند.

۱۱. صدور ریزنمرات پس از صدور دانشنامه انجام می پذیرد.

۱۲. تصویر پذیرش و تصویر اصل مقاله ISI برای دانشجویان دکتری که به تایید مدیر گروه و مدیر پژوهشی دانشکده رسیده باشد.

"کپی مدارک ترجیحاً در برگه A4 گرفته شود. "