مدارک لازم جهت تسویه حساب

* چنانچه دفاع از پایان نامه یا رساله دانشجو با رعایت کلیه ضوابط و مقررات ابلاغ شده با موفقیت انجام شود و در ذیل صورتجلسه دفاع اصلاحات یا اشکالاتی درج نگردیده باشد، پس از سپری شدن مراحل اداری و مدت زمان لازم، دانشجو می تواند به دانشکده مراجعه و فرم تسویه حساب را از آموزش دانشکده دریافت نماید. (مدارک لازم جهت دریافت فرم مذکور در بالا ذکر شده است).‌

* پیش از صحافی لازم است متن یک صفحه ای مربوط به منشور اخلاق پژوهش و اصالت پایان نامه یا رساله در یکی از صفحات ابتدایی که به امضای دانشجو رسیده باشد قرار گیرد. (موجود در سایت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست بخش فرمها و آیین نامه ها)

* یک نسخه پایان نامه یا رساله تایپ شده برای دانشجویان کارشناسی ارشد با جلد گالینگور آبی تیره و برای دانشجویان دکتری تخصصی با جلد گالینگور مشکی صحافی و پس از تایید دفتر پژوهشی دانشکده در صفحه اول آن، توسط دانشجو تحویل کتابخانه مرکزی می گردد.

* یک عدد CD (این CD جدا از CD تحویلی به پژوهش است) با کیفیت عالی از پایان نامه یا رساله (به صورت فایل pdf ، word و با فونت B Lotus) تهیه و می بایست تحویل کتابخانه مرکزی گردد.

* دانشجویان دکتری تخصصی به هنگام تسویه حساب با حوزه پژوهشی معاونت (اداره امور پایان نامه ها) می بایست مدارک زیر را همراه داشته باشند:

۱. فرم تسویه حساب ۲. فرم تکمیل شده تاییدیه مقاله، ۳. مقاله ارسالی برای چاپ به انضمام پذیرش مقاله یا نسخه چاپ شده مقاله که به تایید استاد راهنما، مدیر گروه، مدیر پژوهش دانشکده و ریاست دانشکده رسیده و ممهور به مهر دانشکده باشد. پس از ارائه مدارک مذکور به این اداره، مدارک بررسی و دانشجو می تواند ۳ روز بعد نسبت به پیگیری مراحل تسویه حساب (در صورت تایید) از دفتر مذبور اقدام نماید.

اداره امور پایان نامه ها