خروج از کشور دانشجویان مشمول جهت سیاحت و یا زیارت

قابل توجه دانشجویان مشمول که قصد خروج از کشور جهت سیاحت و یا زیارت را دارند لازم است

جهت ثبت تقاضای خروج از کشور خود به آدرس evazifeh.epolice.ir مراجعه نمایند و پس از ثبت تقاضای خود، در صورت تایید و یا رد آن مراتب در فایل درخواستی دانشجویان گرامی به آدرس اینترنتی فوق منتقل خواهد گردید و دیگر نیازی به مراجعه حضوری دانشجویان گرامی نمی باشد