معرفی دانشکده

ا ین دانشکده در سال ۱۳۶۵ تاسیس گردید. از سال ۱۳۷۴ به طور مستقل فعالیت خود را شروع نموده که از قدیمی ترین رشته های دانشکده، رشته‌های زیست شناسی و زمین شناسی می باشد.
از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳ اولین مقطع کارشناسی ارشد مربوط به رشته زیست شناسی – ژنتیک تصویب و راه اندازی گردید و در سال ۱۳۷۴ نیز رشته های بیولوژی دریا – فیزیک دریا و ریاضی تاسیس گردید.
این دانشکده در سال ۱۳۷۴ در مقطع دکتری رشته ریاضی دانشجو پذیرش داشته است و در سال ۱۳۸۲ در مقطع کارشناسی در دو رشته زیست شناسی عمومی و زیست شناسی گیاهی دانشجو پذیرش داشته است و هم اکنون این دانشکده در ۳ مقطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و جمعاً در ۵۴ رشته و گرایش تحصیلی و با ۵۰۰۰ نفر دانشجو فعالیت خود را در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی ادامه می دهد.