اخبار

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده علوم

 

تاییدیه تحصیلی مدرک مقطع پایه

چگونگی دریافت تاییدیه تحصیلی

سایت سرفصل‌ها

ثبت نام آموزشی

 

۱: خبر بسیار مهم پیرامون معرفی دانشجوی دکتری (‌‌‌‌‌‌‌دو نفر ظرفیت بورسیه اراسموس پلاس اتحادیه اروپا در دانشگاه ورشو)

 

۲: قابل توجه دانشجویان محترم دکتری که در نیمسال ۹۶۲ در امتحان جامع شرکت کرده‌اند لطفاً فایل زیر را دانلود کنند.

 

۳: خبر بنیاد نخبگان استعدادهای برتر‌‌‌‌‌. با توجه به اینکه در نظر است در دانشکده علوم پایه، کانون فرهنگی تشکیل گردد، به این وسیله از دانشجویان فعال و خلاق که تمایل به همکاری و مشارکت با این کانون را دارند، خواهشمند است به اتاق ۳۲۶ واقع در طبقه سوم ساختمان علوم پایه (آقای ارندان) مراجعه نمایند. اداره امور فرهنگی و دانشجوی دانشکده علوم پایه