اخبار

قابل توجه دانشجویان محترم

تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکتری (۱۳۹۷)

 

زیست شناسی

ریاضی

آمار

ژئوفیزیک

هواشناسی

شیمی

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم

آغاز ثبت درخواست‌های نقل و انتقالات دانشجویی از تاریخ ۹۷/۰۳/۲۰ لغایت ۹۷/۰۴/۱۵ از طریق سامانه منادا (لطفاً جهت دریافت بخشنامه به قسمت امور دانشجویی و فرهنگی / امور دانشجویی / نقل و انتقالات مراجعه شود.

 

با توجه به اینکه در نظر است در دانشکده علوم پایه، کانون فرهنگی تشکیل گردد، به این وسیله از دانشجویان فعال و خلاق که تمایل به همکاری و مشارکت با این کانون را دارند، خواهشمند است به اتاق ۳۲۶ واقع در طبقه سوم ساختمان علوم پایه (آقای ارندان) مراجعه نمایند. اداره امور فرهنگی و دانشجوی دانشکده علوم پایه