نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم تاییدیه مقاله چاپ یا پذیرش شده جهت دفاع و تسویه مقاطع دکتریفرم‌های پژوهشی
فرم درخواست مهلت ارائه مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدفرم‌های پژوهشی
چک لیست مربوط به تایید مقالات به منظور اخذ مجوز دفاعفرم‌های پژوهشی
فرم پروپوزال کارشناسی ارشدفرم‌های پژوهشی
فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتریفرم‌های پژوهشی
فرم پروپوزال دکتریفرم‌های پژوهشی
فرم تاییدیه مقاله چاپ یا پذیرش شده جهت دفاع ‏در مقطع دکتریفرم‌های پژوهشی
فرم تایید هزینه های پرداخت شده در ارتباط با پایان نامه و رسالهفرم‌های پژوهشی
نحوه آدرس دهی مقالاتفرم‌های پژوهشی
نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حسابفرم‌های پژوهشی
لزوم تکمیل مندرجات فرم پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتریفرم‌های پژوهشی
فرم تعهد چاپ نهایی مقالات برای دانشجویان کارشناسی ارشدفرم‌های پژوهشی
فرمهای آزمایشگاهفرم‌های پژوهشی
فرم پیش دفاع دانشجویان دکتریفرم‌های پژوهشی
فرم تعهد اصالت پایان نامهفرم‌های پژوهشی
فرم منشور اخلاقفرم‌های پژوهشی
آئین نامه نحوه تدوین و نگارش پایان نامهفرم‌های پژوهشی